Splošni pogoji in pravila uporabe spletne strani Spletni-slovar.com

 1. Spletni-slovar.com je spletna stran, ki vsebuje šestnajst brezplačnih slovarjev in je namenjena vsem spletnim uporabnikom za prevajanje posameznih besed ali besednih zvez.

 2. Storitve spletne strani spletni-slovar.com je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji in pravili uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno.

 3. Pravnim osebam upravljavec nudi tudi oglaševanje z oglasnimi pasicami, zaračunanim skladno z veljavnim cenikom.

 4. Spletni-slovar.com lahko uporabniki uporabljajo na dva načina, in sicer za prevajanje ali za vnos novih besed ali besednih zvez. Za prevajanje se ni potrebno registrirati, za dodajanje novih besed ali besednih zvez pa je potrebna registracija. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Z registracijo se uporabnik zaveže tudi, da na noben način ne bo uničeval dela upravljavcev spletne strani spletni-slovar.com. Uporabnik ima kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 5. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec spletne strani spletni-slovar.com ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega imena in gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal.

 6. Prepovedana so dejanja, ki bi pomenila kršitev avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ali pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

 7. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine spletne strani Spletni-slovar.com, spreminjanje ter vključevanje spletne strani Spletni-slovar.com v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljalca ter kraja posameznih delov ali celote podatkovne baze.

 8. V primeru zakupa oglasnega prostora, morajo biti oglasi resnični in pisani/posneti v slovenskem jeziku. Z vsebino oglasov se nikakor ne sme oglaševati blaga ali storitev, katerih promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano.

 9. Uporabnik spletne strani spletni-slovar.com se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z moralo, javnim redom, zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije ter da bo pri sojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Upravljavec ima v primeru neprimerne ali nedovoljene vsebine pravico, da oglasa ne objavi.

 10. Vsak registrirani uporabnik s sprejemom teh pravil soglaša, da upravljavec spletne strani spletni-slovar.com uporablja in obdeluje njegove osebne podatke za namen delovanja sistema ter pošiljanje elektronske pošte povezane s sistemom in aktivnostmi spletnega slovarja, upravljavec pa se zavezuje, da bo podatke uporabljal zgolj za namen za katerega jih je pridobil ter z njimi ravnal skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. V primeru, da elektronske pošte ne želi prejemati, ima kadarkoli možnost, da se od prejemanja odjavi, in sicer tako, da pošlje elektronsko sporočilo z vsebino ODJAVA, na elektronski naslov info@spletni-slovar.com.

 11. Spletni-slovar.com, njegovi upravljavci in lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih vsebin. Vsako dodana vsebina je pregledana v roku enega meseca od oddaje, zato lahko traja nekaj tednov preden je dodana vsebina objavljena tudi na spletni strani. V primeru neprimernih vsebin, si upravljavci pridržujejo pravico do neobjave ali izbrisa.

 12. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev in pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. V primeru kršitve le-teh, ima upravljavec pravico, da takšnemu uporabniku onemogoči dostop do spletne strani spletni-slovar.com.

 13. Upravljavci spletne strani spletni-slovar.com si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu spletni-slovar.com, njegovim upravljavcem oziroma lastnikom.

 14. Upravljavec strani spletni-slovar.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Splošne pogoje in pravila uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcu strani so dostopni na strani www.spletni-slovar.com. Osnovni podatki o upravljavcu spletne strani so: Dominatus d.o.o., Ob potoku 40, 1000 Ljubljana.

 15. Spletna stran za delovanje uporablja lastne piškotke in piškotke tretjih oseb, t.i. third-party cookies. Uporablja le analitične piškotke za Google analitiko.
 16. Za določene besede, za katere nimamo v lastni bazi ustreznega prevoda, se za prevajanje uporablja Google api (https://console.developers.google.com/), kar v praksi pomeni, da se originalne besede oz. besedne zveze posreduje Googlu, ki pa nazaj pošlje ustrezne prevode.
 17. Kakršna koli vprašanja, pobude ali predloge nam lahko tako registrirani kot tudi neregistrirani uporabniki posredujejo na elektronski naslov info@spletni-slovar.com.
 18. Upravljavec spletne strani je: Dominatus d.o.o., Ob potoku 40, 1000 Ljubljana